Děkuji Vám za návštěvu mých webových stránek. Osobní údaje, které získám, když si stáhnete e-book zdarma či objednáte a koupíte placený e-book či online kurz, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000  Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace:
Pokud byste potřeboval/a vědět, jaké údaje mám zaznamenané právě o Vás, na vyžádání Vám informaci samozřejmě písemně poskytnu. Pokud by navzdory snaze o správnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.
Pokud máte otázky či nejasnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete mi napsat na barbora@barboramullerova.cz.

Kodex ochrany údajů:

Získávání a zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, pokud mi je poskytnete sami při stažení e-booku nebo jeho objednání a koupi.

Bezpečnost:
Přijímám technická, organizační a bezpečnostní opatření, abych chránila údaje o Vás proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Použití a postoupení osobních údajů:
Neposkytuji Vaše osobní údaje třetí straně.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Možnost odhlášení:
Vaše údaje použiji jen k Vašemu dalšímu informování o mých produktech a službách formou emailové komunikace. Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit podle pokynů uvedených na konci každého informačního emailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Prohlášení prodávajícího:
MUDr. Barbora Müllerová se zavazuje respektovat důvěrný charakter Vašich osobních dat, která jsou zabezpečena a chráněna proti přístupu třetích osob a proti zneužití.
Údaje, které zadáváte v objednávce e-booku jsou nutné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nutných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.
Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu:
Vyplněním webového formuláře souhlasíte se zařazením Vašich vyplněných osobních údajů do databáze MUDr. Barbory Müllerové, sídlem: Východní 1448, Liberec 30, 46311 a s jejich následným zpracováním v rámci realizace obchodu a pro účel zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.
MUDr. Barbora Müllerová